Skip to content

Projekat WINnovators

WINnovators – „Podsticanje preduzetničkog i STEM/STEAM kapaciteta mladih žena u visokoškolskim ustanovama uz održivi razvoj i inovacije“ je evropski projekat finansiran iz programa Erazmus+.

Zvanično pokrenute u decembru 2021. godine, aktivnosti projekta će se sprovoditi u naredne 3 godine i završiće se u novembru 2024. godine.

Glavni cilj projekta WINnovators je zajednički razvoj i implementacija inovativnih pristupa podučavanju i učenju, kao i konkretnih politika za izgradnju kapaciteta u digitalnim, preduzetničkim, STEM/STEAM inovacijama i oblastima održivosti, od kojih bi koristi imale mlade žene iz ruralnih područja i studenti.

S obzirom na ključnu ulogu koju visokoškolske ustanove (VŠU) imaju u oblikovanju društveno-ekonomskog razvoja, one bi trebalo da budu nosioci promena u negovanju održivosti i u jačanju podrške grupama u nepovoljnom položaju, kao što su mlade žene iz ruralnih područja. Na tim osnovama, projekat WINnovators će dati odgovor na sledeće potrebe:

  • Promovisanje digitalnih, preduzetničkih, STEM/STEAM inovacija i veština održivosti među mladim ženama iz ruralnih područja. Ovo će biti urađeno predlaganjem novih praksi obuke i pružanjem mogućnosti za razvoj preduzetničkih ideja, čime će se prevazići pristrasnost prema ženskom preduzetništvu.
  • Razvijanje novih pristupa nastavi i obuci u visokoškolskim ustanovama koji će izgraditi potrebne veštine među studentima, na primer angažovanjem studenata i mladih žena iz ruralnih područja, kao eksternih neformalnih učenica, u aktivnostima izgradnje kapaciteta koji će biti od koristi njihovim lokalnim zajednicama.

Poseban zadatak

  • Razvijanje praksi izgradnje kapaciteta u timskom radu širom partnerskih zemalja.
  • Razvijanje veština mladih žena i kapaciteta studenata i nastavnika visokog obrazovanja da postanu agenti promena, razvojem gejmifikovanih e-obuka i e-modula.
  • Izgradnja zajednice VINnovatora, posredovana interaktivnim radnim prostorom za timski rad i podržana društvenim medijima.
  • Organizovanje međunarodnog onlajn seminara o politici koji će uključiti kreatore politika iz svih partnerskih zemalja, koji će doprineti kreiranju smernica politike podizanja svesti i negovanja rodno osetljivog obrazovanja na evropskom nivou.

Partneri

Konzorcijum se sastoji od 7 partnera iz 5 različitih zemalja: Estonije, Slovenije, Srbije, Italije i Rumunije.