Skip to content

Proiectul WINNOVATORS

WINnovators – „Creșterea capacității antreprenoriale și STEM/STEAM a tinerelor femei din instituțiile de învățământ superior pentru dezvoltare durabilă și inovare” este un proiect european finanțat prin programul Erasmus+.

Lansat oficial în decembrie 2021, activitățile proiectului se vor desfășura în următorii 3 ani și se vor încheia în noiembrie 2024.

Il principScopul principal al WINnovators este de a co-dezvolta și implementa abordări inovatoare de predare și învățare a politicilor concrete de consolidare a capacităților în domeniile digital, antreprenorial, inovare STEM/STEAM și sustenabilitate, de care ar beneficia tinerele din zonele rurale și studenții din învățământul superior.

Având în vedere rolul cheie pe care îl joacă instituțiile de învățământ superior (IIS) în modelarea dezvoltării socio-economice, acestea ar trebui să fie implicate ca agenți de schimbare în promovarea sustenabilității și în sporirea sprijinului pentru grupurile dezavantajate, cum ar fi tinerele din zonele rurale.În aceste premise, proiectul WINNOVATORS va oferi un răspuns la următoarele nevoi:

  • Promovarea competențelor digitale, antreprenoriale, STEM/STEAM, inovare și sustenabilitate în rândul tinerelor femei din zonele rurale. Acest lucru se va realiza prin propunerea de noi practici de formare și prin oferirea de oportunități de dezvoltare a ideilor antreprenoriale, depășind astfel prejudecățile existente în legătură cu antreprenoriatul feminin.
  • Dezvoltarea de noi abordări de predare și formare în instituțiile de învățământ superior care vor construi abilitățile necesare în rândul studenților, de exemplu prin angajarea studenților și a cursanților informali externi în activități de consolidare a capacităților de care pot beneficia comunitățile locale.

Obiective specifice

  • Dezvoltarea practicilor de consolidare a capacităților de munca în echipă în țările partenere.
  • Dezvoltarea abilităților tinerelor femei și a capacității studenților și educatorilor din IIS de a deveni agenți de schimbare, prin dezvoltarea de e-training și e-module gamificate.
  • Construirea unei comunități WINnovators, mediată de un spațiu de lucru interactiv pentru lucrul în echipă și susținută prin social media.
  • Organizarea unui seminar internațional de politici în format online care să implice factori de decizie din toate țările partenere, aceștia vor contribui la crearea de direcții de dezvoltare a politicilor care să crească gradul de conștientizare și să promoveze educația din perspectivă de gen la nivel european.

Parteneri

Consorțiul este format din 7 Parteneri din 5 țări diferite: Estonia, Slovenia, Serbia, Italia și România: