Skip to content

WINNOVATORS projekt

WINnovatWinnovators “Kõrghariduses ja noortel riskinaistel ettevõtluse ja MATIK võimekuste tõstmine kestlikuks arenguks ja innovatsiooniks” on Euroopa projekt, mida rahastab Erasmus+ programm.

Projekt algas detsembris 2021 ja kestab kolm aastat kuni novembrini 2024.

WINnovator projekti peaeesmärk on koosarendada ja ellu viia innovaatilised õpetamise ja õppimise praktikad, et edendada ettevõtlikuse, MATIK ja digitaalse innovatsiooni ja jätkusuutlikuse alast võimekust noortel riskirühmadest maanaistel ja kõrghariduse üliõpilastel.

Kõrgharidusasutuste eesmärk on osaleda sotsiaalmajandusliku arengu mõjutamisel, nende roll on olla muutuste esilekutsuja kestlikuks ümberkujunemiseks muuhulgas ka riskirühmades, nagu noored maanaised. Seetõttu on WINnovators projekt võtnud eesmärgiks lahendada järgmisi vajadusi:

  • Toetada noorte riskirühmadest maanaiste hulgas ettevõtlikust, MATIK ja digitaalse innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse oskusi. Eesmärgi saavutamiseks luuakse uued võimekusi arendavad õpetamispraktikad, millega pakutakse naistele võimalust oma ettevõtluse alaseid ideid arendada koostöös üliõpilastega, et edendada naisettevõtlust.
  • Arendada kõrgkoolides uusi õpetamis ja õppimise praktikaid, millega üliõpilastes kujundadakse suutlikkus algatada kogukondades mitteformaalse õppimise tegevusi, millest piirkonnad saavad kasu.

Kitsamad eesmärgid

  • Luua partnermaadega koostöiselt võimekuse arendamise praktikad.
  • Arendada noorte maanaiste oskusi mängustatud e-õppe vormis, tõstes seeläbi kõrghariduse üliõpilaste ja õppejõudude võimekust toimida kui muutuse agendid.
  • Ehitada üles WINnovaatorite kogukond, mis toimib interaktiivses meeskondlikus koostööruumis ja sotsiaalmeedias.
  • Organiseerida rahvusvaheline poliitikaseminar kaasamaks partnermaade poliitikud, seeläbi aidates kaasa sootundlike Euroopa hariduspoliitikate kujundamisele ja teadlikkuse kasvule.

Partnerid

Konsortsiumisse kuuluvad 7 partnerit viiest riigist: Eesti, Sloveenia, Serbia, Itaalia ja Rumeenia: